Generalforsamling for KØBENHAVNS SKIKLUB afholdes

Onsdag, den 24. maj 2023 i DSR (Danske Studenters Roklub)

18:00 Fælles spisning 

Tilmelding til spisning senest torsdag, den 17. maj 2023 her: https://ks-ski.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1409


Program 

18:00 Fælles spisning 

19:00 Uddeling af pokaler og krus og kaffe/kage 

19:30 GF starter 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra formand og udvalg 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr. 30.april 2023 

4. Behandling af indsendte forslag 

5. Valg af bestyrelse ”>>”på valg i ulige år: 

Nuværende bestyrelse 

Formand >> Mikkel Melamies - på valg 

Næstformand Søren Plomgaard - ikke på valg 

Kasserer Jens Winther – ikke på valg 

Medlem 1 >> Thomas Behrens – på valg 

Medlem 2 Kåre Rønhede - ikke på valg 

Medlem 3 >> Anders Melamies - på valg 

Medlem 4 Sine Carlsen - ikke på valg 

Medlem 5 >> Signe Fogsgaard - på valg

Medlem 6 Iben Aagaard Christensen - ikke på valg 

6.Valg af Revisor >> Kim Bay 

7. Eventuelt 

Pokaler - som blev uddelt sidste år - skal inden generalforsamlingen returneres til Mette Lund-Andersen. Kontaktes forinden på e-mail: annemette@lund-andersen.dk.

 

Bemærkninger til GF dagsorden

Ad 5) Alle bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesposter på valg genopstiller. 


Venlig hilsen


Københavns Skiklubs bestyrelse

Seneste nyheder

Kommende events