Kære KS’er

Vi sender hermed indkaldelse til årets generalforsamling til den 27/5, hvis vi får lov til at forsamles så mange mennesker på det tidspunkt. Alternativt bliver Generalforsamlingen afholdt den 1/9. Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen i cafeen ved Copenhill og der vil være aktiviteter på bakken fra kl. 16.00 -18 for både dem der vil op og/eller ned af bakken. Der bliver også mulighed for at besigtige go-cartbanen, hvor vi er ved at etablerer et skiskydningsanlæg.

Vi søger nye bestyrelsesmedlemmer
Jesper Erlandsen som er næstformand og i mange år har haft ansvaret for den ugentlige træning i Danmark ønsker ikke at genopstille. Vi vil meget gerne finde en person fra langrendsmiljøet til denne post.

Carsten Fohlmann, som er kasserer ønsker heller ikke genvalg. Carsten fortsætter med at lave den løbende bogføring i hans virksomhed Contar. Han har kun midlertidigt siddet på posten som lønnet kasserer. Kasserer posten er blevet en meget mindre krævende post efter vi har udliciteret den daglige bogføring. Vi håber på at kunne finde en egnet kandidat som også har skiinteresser :)

Nedenfor er programmet for Generalforsamlingen, når vi har fået afklaring på om generalforsamlingen bliver den 27/5 eller 1/9 sender vi et tilmeldingslink ud.


Generalforsamling
KØBENHAVNS SKIKLUB
Onsdag 27. maj 2020 i Cafeen ved Copenhill, Vindmøllevej 6, 2300 København S
Hvis der stadig er forsamlingsforbud på grund af Covid-19 bliver Generalforsamlingen flyttet til tirsdag den 1. September

Program
16.00 Træning på bakken og gocart/skiskydningsbanen for alle aldre og discipliner.
18:00 Fælles spisning
19:00 Uddeling af pokaler og krus og Kaffe/kage
19:30 GF starter


1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formand og udvalg
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr.30.april 2020
4. Behandling af indsendte forslag
5. Valg af bestyrelse ”>>”på valg i ulige år:

Nuværende bestyrelse
Formand Mikkel Melamies
Næstformand >> Jesper Erlandsen- På valg – ønsker ikke genvalg
Kasserer >> Carsten Hedegaard Fohlmann – På valg – ønsker ikke genvalg

Medlem 1 Anders Olesen
Medlem 2 Søren Essendrop
Medlem 3 Anders Melamies
Medlem 4 Peter Løwenstein
Medlem 5 >> Henrik Andersen – På valg
Medlem 6 >> Søren Plomgaard – På valg

6.Valg af Revisor >> Leif Sjøgren
7. Eventuelt

Pokaler - som blev uddelt sidste år - skal inden generalforsamlingen returneres til
Mette Lund-Andersen. Kontaktes forinden på e-mail: annemette@lund-andersen.dk.
Bemærkninger til GF dagsorden

Ad 4) Forslag, som skal behandles under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 13. maj 2020, og skal sendes til Mikkel Melamies, e-mail: mmelamies@gmail.com.
Ad 5) Carsten Hedegaard Fohlmann ønsker ikke at fortsætte som kasserer, men vil gerne fortsætte med at udføre regnskabet


Venlig hilsen

Københavns Skiklubs bestyrelse

 

Seneste nyheder

Kommende events