Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2022
Tilmeldingsfrist er overskredet

Indkaldelse til generalforsamling for KØBENHAVNS SKIKLUB

Mandag, den 30. maj 2022 i DSR (Danske Studenters Roklub)

18:00 Fælles spisning 

Tilmelding til spisning senest mandag den 23. maj 2022 på ks-ski.dk 

Program:
18:00 Fælles spisning 
19:00 Uddeling af pokaler og krus og kaffe/kage 
19:30 GF starter 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra formand og udvalg 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr. 30.april 2022 

4. Behandling af indsendte forslag 

5. Valg af bestyrelse (>>) på valg i lige år: 

Nuværende bestyrelse:

Formand Mikkel Melamies - ikke på valg 

Næstformand >> Søren Plomgaard - på valg 

Kasserer >> Jens Winther – på valg 

Medlem 1 Anders Olesen – ønsker at udtræde 

Medlem 2 >> Kåre Rønhede - på valg 

Medlem 3 Anders Melamies - ikke på valg 

Medlem 4 >> Sine Carlsen - på valg 

Medlem 5 Ledig post 

Medlem 6 >> Iben Aagaard Christensen - på valg 

6.Valg af Revisor >> Kim Bay 

7. Eventuelt 

Pokaler - som blev uddelt sidste år - skal inden generalforsamlingen returneres til Mette Lund-Andersen. Kontaktes forinden på e-mail: annemette@lund-andersen.dk.

Bemærkninger til GF dagsorden:

Ad 4) Forslag, som skal behandles under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 16. maj 2022, og skal sendes til Mikkel Melamies, e-mail: mmelamies@gmail.com.

Ad 5) Anders Olesen ønsker ikke at genopstille. Øvrige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesposter på valg genopstiller. 

Venlig hilsen 

Københavns Skiklubs bestyrelse

 

Tilmeldte
53 /100
Tilmeldingsfrist
23.05.2022
Tidspunkt
30.05.2022 kl. 18.00 - 30.05.2022 kl. 22.00
Sted
DSR - Danske Studenters Roklub
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Seneste nyheder

Kommende events