Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2019

Generalforsamling

KØBENHAVNS SKIKLUB

Tirsdag 28. maj 2019 i Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Ø

18:30 Fælles spisning

Tilmelding til spisning senest fredag den 24. maj på ks-ski.dk

19:15 Uddeling af pokaler og krus

19:45 Generalforsamling iflg. vedtægterne

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig.

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formand og udvalg

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr.30.april 2019

4. Behandling af indsendte forslag

5. Valg af bestyrelse ”>>”på valg i ulige år:

Nuværende bestyrelse

Formand Mikkel Melamies På valg

Næstformand >> Jesper Erlandsen

Kasserer >> Carsten Hedegaard Fohlmann
Medlem 1 Mette Lund-Andersen Ønsker ikke genvalg

Medlem 2 Søren Essen På valg

Medlem 3 Anders Melamies På valg

Medlem 4 Frederik Hasselbalch På valg

Medlem 5 >> Henrik Andersen
Medlem 6 >> Søren Plomgaard

6.Valg af Revisor >> Leif Sjøgren

7. Eventuelt

Pokaler - som blev uddelt sidste år - skal inden generalforsamlingen returneres til 
Mette Lund-Andersen. Kontaktes forinden på e-mail: annemette@lund-andersen.dk.

Bemærkninger til GF dagsorden

Ad 4) Forslag, som skal behandles under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 14. maj 2019, og skal sendes til Mikkel Melamies, e-mail: mmelamies@gmail.com.

Ad 5) Mette Lund-Andersen har efter 12 år som medlemsadministrator valgt at stoppe i bestyrelsen. Vil dog fortsat tage sig af mindre ad hoc-opgaver. 

Ad 5) Frederik Hasselbalch har grundet nyt job desværre ikke mulighed for at bibeholde sin bestyrelsespost, hvorfor han også fratræder, men vil dog stadig ses som træner på alpinturene.


 
Tilmeldte
53 /70
Tilmeldingsfrist
24.05.2019
Tidspunkt
28.04.2019 kl. 18.30 - 28.05.2019 kl. 23.00
Sted
Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Ø
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Seneste nyheder

Kommende events