Vilkår for elitestøtte 2018–19

1. ANSØGNINGSFRIST 30. juni 2018

 • Støtten uddeles hvert år til klubbens eliteaktive.
 • Ansøgningen bliver vurderet af klubbens eliteudvalg, som via formanden refererer til bestyrelsen.
 • I sæson 2018-19 er elitepuljen kr. 80.000 

2. VURDERINGSKRITERIER

2.1 Resultater som vægtes
 • Resultater til DM (senior).
 • Internationale konkurrencer (senior).
 • Resultater vægtes højt i vurderingen og der tages højde for disciplinens størrelse på verdensplan.
  Endvidere vægtes OL-discipliner tungere.
2.2 Træningsplan og budgetter
 • Ansøgningen skal indeholde en overordnet konkurrence- og træningsplan for den kommende sæson.
 • Udøver skal have langsigtede mål frem mod et stort senior mesterskab.
 • Udøver skal levere en seriøs træningsindsats.
 • Udøver skal levere et budget for den kommende sæson.
2.3 Engagement
 • Udøver skal have gjort en indsats for at skabe omtale om KS.
 • Udøver skal have gjort en indsats for at have skaffet personlige sponsorer.
2.4 Medlemskab i KS
 • Udøver skal som minimum have været medlem af KS eller CARC i minimum i 2 år.
2.5 Klubånd

Der er tre krav, der ikke kan fraviges:

 • Hjælpe til Eremitageløbet.
  Dokumentation for sidste år kræves fremsendt
 • Udøver må ikke være dopingdømt
 • To artikler årligt til KS-bladet.
  Dokumentation for sidste år kræves fremsendt.

Følgende viser engagement, og giver ekstra point

 • Deltage som gæstetræner til klubtræning eller på klubture.
  Send gerne dokumentation og/eller beskrivelse med.
2.6 Udbetaling af støtte
 • Elitestøtten udbetales kun på baggrund af bilag, der er direkte relateret til udøvelsen af den pågældende udøvers sportskarriere.
 • Bilag fremsendes til klubbens kasserer, som udbetaler støtten.
 • Der gælder følgende krav til bilag:
  1) Lasse Mølgaard-Nielsen sættes cc på mailen.
  2) Bilag skal samles i en printvenlig PDF der gør arbejdet let for kasseren.
  Der skal endvidere fremsendes et oversigtsregnskab i forbindelse med fremsendelse af bilag, således det er let og overskueligt at få overblik over fremsendte bilag.
  Kontoudtog accepteret ikke.
 • Bilag skal være kasseren i hænde senest 20. april 2019 ellers bortfalder støtten og overgår til næste års elitestøttepulje.
 • Hvis udøveren stopper sin elitekarrieren indenfor støtteperioden, stopper støtten fra den dato udøveren stopper sin elitekarriere. I tilfælde af skade kan støtten stadig udbetales til genoptræning m.v., hvis udøveren har planer om at vende tilbage til sporten.
2.7 Antidoping og etisk kodeks
 • Eliteaktive er underlagt WADAs internationale antidopingkodeks, Antidoping Danmaks kodeks samt DIFs og DSKIFs etiske kodeks. Det er udøvers pligt at kende til indholdet af disse.
 • Hvis en udøver bliver taget for doping eller bevisligt medvirker til, at andre tager doping, skal støtten fra det år, dommen er afsagt, betales tilbage.
 • Udøveren kan aldrig sidenhen komme i betragtning til elitestøtte.
 

Elitestøtte 2017–18

Københavns Skiklub har igen fordelt den årlige elitestøtte til klubbens bedste løbere og største talenter.

Uddelingen er sket på baggrund af sportslige resultater, talent, dedikation, men også værdier som KS-engagement og opfyldelse af de opstillede krav for elitestøtte.

Held og lykke i den kommende til sæson til vores bedste løbere! I får mulighed for at møde alle eliteløberne til E-løbet, hvor de alle vil hjælpe til.


Anders Emil Schiellerup

12.500

Charlotte Lemgart

17.500

Tue Rømer

7.500

Lasse Hulgaard

15.000

Josefine Lützau

7.500

Jens Hulgaard

7.500

Joachim Rosbo

5.000

Lasse Lewald

7.500


Alle spørgsmål og kommentarer kan rettes til Lasse Mølgaard-Nielsen.

Seneste nyheder

Kommende events